Udobnost za moj dom

Politika privatnosti (poslovni korisnici)

Zaštitu Vaših ličnih podataka shvatamo vrlo ozbiljno. Ova pravila o privatnosti Vas informišu o obradi ličnih podataka. Ova pravila o privatnosti se primenjuju na ovu internet stranicu i na portal za personalizovane usluge myVAILLANT Pro, koji je dostupan ovlašćenim servisima („Partneri“) i zaposlenima Partnera („Korisnici“) u svrhu poslovanja („Servisni portal“). Ova pravila o privatnosti se takođe primenjuju i na usluge pružene putem tog portala. Za određene usluge, mogu se primeniti posebna ili dodatna pravila o privatnosti.

Menadžer obrade podataka

Menadžer obrade ličnih podataka društva je Vaillant d.o.o, Radnička 57, 11030 Beograd („mi“).

Više informacija i naše podatke za kontakt možete pronaći na našim Internet stranicama Impressum.

Mi smo društvo član Vaillant Grupe. Vaillant Grupu čine Vaillant GmbH (Vaillant GmbH, Berghauser Str. 40, 42859 Remscheid, Nemačka) i društva povezana sa društvom Vaillant GmbH. Vaillant Grupa uključuje robne marke Vaillant, Saunier Duval, AWB, Bulex, DemirDöküm, Glow worm, Hermann Saunier Duval i Protherm. Više informacija o Vaillant Grupi možete pronaći ovde.

Pravni osnov

Generalno obrađujemo Vaše lične podatke na osnovu Vaše saglasnosti, na osnovu postojećih ugovora sa odgovarajućim partnerom ili, ako je to potrebno, za potrebe naših legitimnih interesa ili legitimnih interesa trećih strana (Čl.12. st.1. tačke 1,2 i 6 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (Sl.gl. 87/2018), odnosno član 6., stav 1. (a), (b) i (f) Opšte uredbe o zaštiti podataka). Lične podatke obrađujemo kako bismo upravljali servisnim portalom, odgovorili na Vaše upite, ponudili vam pomoć i posebne usluge za oglašavanje naših proizvoda i usluga, omogućili administraciju narudžbina, za naručivanje, kako bismo prilagodili naše internet ponude, proizvode i usluge Vašim interesima i interesima krajnjih kupaca i podržali naš marketing. Detaljnije informacije su dostupne u napomenama u nastavku.

Korišćenje servisnog portala

Servisni portal je predviđen za pružanje opštih informacija i kao personalizovana internet usluga za partnere.

Kada koristite našu internet stranicu, putem svog pretraživača prenosite nam podatke koji su tehnički potrebni za uspostavljanje veze i korišćenje naše internet stranice. To uključuje datum i vreme povezivanja, Vašu IP adresu, tražene internet stranice i preuzete datoteke, podatke o prenosu i korišćenju internet stranice, informacije o pretraživaču i postavkama pretraživača, operativnom sistemu i uređaju, zatim, internet adresu sa koje ste pristupili našoj internet stranici. Ti podaci se čuvaju i obrađuju u tehničke svrhe. Te podatke koristimo kako bismo obezbedili sigurnost naših internet stranica, izmerili efikasnost oglašavanja na internetu, sastavili statistiku i izmerili aktivnosti na internet stranici sa ciljem poboljšanja naše ponude. Takve podatke generalno ne čuvamo duže od trideset dana. Opšte dostupan deo naše internet stranice možete koristiti bez identifikacije ili registracije.

Omogućavanje pristupa personalizovanom delu servisnog portala zahteva registraciju partnera, pri čemu se prikupljaju podaci o društvu/pravnom licu i kontakti zaposlenih koji žele da koriste servisni portal. Za registraciju zaposlenih, potrebno je da navedete titulu, ime, prezime, ličnu e-adresu i broj mobilnog telefona. Dodatne informacije mogu biti potrebne. Korišćenje je moguće samo za ovlašćene i registrovane zaposlene partnera i zahteva registraciju pojedinačnim korisničkim imenom (e-adresom) i lozinkom.

U kontekstu korišćenja servisnog portala i personalizovanih usluga partnera i njegovih zaposlenih, obrađujemo lične podatke, uključujući podatke partnerovih zaposlenih i krajnjih kupaca, u meri u kojoj je to potrebno za određenu uslugu. Partner će osigurati da je u odnosu na zaposlenog, ovlašćen da imenuje zaposlenog kao korisnika kao i da je ovlašćen da nam prenese podatke o kupcima. Svojom registracijom i korišćenjem servisnog portala zaposleni potvrđuje da je saglasan da bude registrovan kao korisnik servisnog portala.

Lične podatke čuvamo za vreme trajanja registracije partnera kao i njihovih zaposlenih, a nakon toga onoliko dugo koliko je zakonski potrebno i dopušteno.

Kada od Vas tražimo da nam dostavite određene lične podatke, naznačićemo da li su ti podaci neophodni za pružanje određene usluge. Obavezni podaci su označeni zvezdicom (*) ili na drugi način. Sve podatke nam dajete dobrovoljno.

Informacije unutar servisnog portala uopšteno su dostupne i upotrebljive bez dodatnog navođenja ličnih podataka. To se posebno odnosi na informacije o proizvodima, sistemima, rezervnim delovima i tehničkoj dokumentaciji kao što su specijalizovane informacije, informacije o krajnjim kupcima, cenovnici i kontrolni popisi.

Ako određene usluge zahtevaju pružanje dodatnih ličnih podataka, možda neće moći da ih koristite u potpunosti ako ne pružite potrebne podatke.

Lične podatke možemo da prosledimo društvima Vaillant Grupe ako je to potrebno za pružanje određene usluge.

Ako se obrada Vaših ličnih podataka zasniva na Vašoj saglasnosti, u bilo kom trenutku je možete povući sa budućim učinkom. U tu svrhu možete upotrebiti podatke za kontakt navedene u nastavku. Odmah ćemo obraditi svako obaveštenje o povlačenju.

Lični podaci

Matične podatke o pravnom licu partnera prikupljamo u okviru postojećeg ugovornog odnosa i u okviru registracije na servisnom portalu. Matični podaci pravnog lica uključuju podatke za kontakt ovlašćenih predstavnika i kontakt osoba partnera, poreski broj, matični broj i bankovne podatke. Podaci se koriste za administraciju ugovornog odnosa i pristup servisnom portalu.

Prikupljamo podatke o zaposlenima za administraciju pristupa servisnom portalu. Podaci o zaposlenom uključuju titulu, ime i prezime, broj telefona, broj mobilnog telefona, lozinku i partnera sa kojim je zaposleni povezan. U okviru korišćenja servisnog portala mogu se čuvati i obrađivati dodatni podaci koji se odnose na zaposlenog, tačnije, datum zadnje prijave na servisni portal, kvalifikacija zaposlenog u vezi s našim proizvodima, ovlašćenja zaposlenog za učestvovanje na edukaciji i podatke o učestvovanju na edukaciji.

Podatke od krajnjih kupaca partnera prikupljamo i obrađujemo samo u onoj meri u kojoj je to potrebno u kontekstu pružanja usluga partneru, posebno u vezi sa rezervacijom usluga od strane naše službe za korisnike. U tom kontekstu, možete da nam date podatke potrebne za narudžbinu. To uključuje vrstu narudžbine, informacije o uređaju, opis problema, Vaš vlastiti broj narudžbine, informacije o lokaciji servisa uključujući ime i podatke za kontakt vlasnika uređaja, podatke za kontakt osobe na lokaciji, željeni termin, vrstu mogućeg kontakta. Ove podatke koristimo za obradu narudžbine korisničke službe.

Ne obrađujemo nikakve posebne kategorije ličnih podataka (Čl.17. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti odnosno čl. 9. GDPR-a) u odnosu na partnere, njihove zaposlene ili krajnje kupce.

Više informacija o ličnim podacima koje obrađujemo mogu se postaviti u opisu relevantne usluge i aplikacije koju pružamo na servisnom portalu.

Usluge za podršku savetovanju, planiranju i pripremi ponuda

U okviru servisnog portala nudimo vam razne alate i aplikacije. Ti alati služe za podršku savetovanju, planiranju i pripremi ponude za krajnje kupce. Alati i aplikacije uopšteno se pružaju na takav način da specifikacija krajnjih kupaca nije potrebna. Prikupljamo podatke koji se odnose na korišćenje alata i aplikacija kod partnera, posebno u statističke svrhe i za optimizaciju naših proizvoda i usluga. Individualna analiza u pogledu korišćenja stranice od strane pojedinih zaposlenih partnera se ne sprovodi.

Alati za planiranje

Nudimo Vam razne alate za planiranje koje možete koristiti bez pružanja ličnih podataka. To uključuje, npr. alate za snimanje projektnih podataka, brzo projektovanje ventilacije, brzo projektovanje fotonaponskih sistema, planNet. Neke od alata na raspolaganje stavljaju spoljni pružaoci usluga u skladu sa sporazumom o obradi podataka. Na nekim tržištima su dostupni samo neki alati. Za potrebe upravljanja različitim projektima i generisanja personalizovanih ponuda, pojedini alat omogućuje unos ličnih podataka. Podaci klijenta uključuju: ime i prezime, adresu, telefon, faks, e-adresa. Podaci o ovlašćenom servisu uključuju: naziv partnera, ime i prezime kontakta, adresa, telefon, faks i e-adresa, logotip. Partner garantuje da je ovlašćen da koristi relevantne podatke.

Podatke obrađujemo u svrhu pružanja alata, kao i za vlastite statističke svrhe.

Online cenovnik

Pomoću ovog alata možete pronaći proizvode i cene, konfigurisati sisteme i uporediti njihove cene, kao i sastaviti tehničke informacije, brošure, letke i informacije o planiranju. U načelu, za korišćenje alata nisu potrebni lični podaci koji se odnose na krajnje kupce. Za izradu dokumenta mogu se navesti podaci o mogućem primaocu (ime i prezime, adresa i e-adresa). Partner može da upravlja prikupljenim podacima i da ih izvozi u različitim formatima (npr. PDF). Podatke koje partner prenese obrađujemo u svrhu pružanja alata, kao i za naše statističke svrhe.

GrejanjeOnline Zero i statusna aplikacija

Partnerima pod određenim uslovima nudimo učestvovanje u usluzi GrejanjeOnline Zero i korišćenje pridružene aplikacije. Putem ove platforme partnerima nudimo podatke za kontakt zainteresovanih stranaka i potencijalnih kupaca koji su zainteresovani za određene proizvode i usluge, stoga su pristali na otkrivanje svojih podataka. Partner koji odgovara upitu kupca može da prihvati odgovarajuću ponudu, kontaktira i savetuje zainteresovanu stranku ili kupca, daje informacije o proizvodu i/ili dostavi ponudu za kupovinu i ugradnju jednog od naših proizvoda za grejanje. Partner koristi platformu za kontaktiranje zainteresovanih stranaka i kupaca te po potrebi za obradu ličnih podataka zainteresovanih stranaka i kupaca u vezi sa planiranjem i koncipiranjem narudžbina. Podatke dostavljene partneru o zainteresovanim strankama i potencijalnim kupcima obrađujemo za upravljanje kupcima, kao i za naše statističke svrhe. Ako i u opsegu u kojem delujemo kao menadžer obrade partnera, primenjuju se važeći uslovi i odredbe o obradi podataka za partnere.

Edukacija zaposlenih

Nudimo razne edukacije za naše partnere i njihove zaposlene. U vezi sa planiranjem i sprovođenjem edukacija obrađujemo podatke za kontakt zaposlenih učesnika, kao i podatke o učestvovanju na edukacijama. Podatke obrađujemo u svrhu planiranja i pripreme edukacija, za komunikaciju sa polaznicima edukacija, za naplatu edukacija (gde je primenjivo), kao i za dokumentovanje učešća na edukacijama. Partneri i zaposleni mogu da vide završene i buduće edukacije kao i njihov status (pozvan, registrovan, otkazan, učestvovao, nije učestvovao) i upravljati svojim edukacijama.

Registracija za druge događaje

S vremena na vreme nudimo mogućnost registracije za događaje (npr. informativne događaje, sajmove). Da bismo to učinili, potrebno nam je Vaše ime i prezime i e-adresa i eventualno dodatni podaci koji su potrebni za planiranje i sprovođenje odgovarajućeg događaja. Podatke obrađujemo za potrebe organizacije, sprovođenja i dokumentovanja događaja i po potrebi, za izdavanje računa.

Ponude e-učenja

Unutar servisnog portala nudimo vam ponude e-učenja koje se odnose na naše proizvode i usluge ili druge teme. U tu svrhu možemo da koristimo tehničku platformu pružaoca usluga trećih strana putem koje je sadržaj učenja dostupan. Načelno, takvim pružaocima usluga ne prenosimo nikakve lične podatke koji se odnose na korisnike. Radi pružanja pristupa uslugama, sigurnosti aplikacija, kao i za analizu korišćenja različitih ponuda, pružaoci usluga mogu da koriste kolačiće ili druge tehnologije. Zadržavamo pravo statističke procene tehničkih podataka i podataka o korišćenju koji se odnose na korišćenje ponuda e-učenja kako bismo poboljšali i optimizovali naše ponude. Ni mi, niti pružaoci usluga ne sprovodimo individualnu procenu korišćenja ponuda e-učenja.

Uz pojedine usluge nudimo kvalifikovani oblik e-učenja u kojem se uspešnim završetkom e-učenja dobija sertifikat. U takvim slučajevima beležimo uspeh učenja u okviru e-učenja na osnovu odgovaranja na pitanja ili rešavanja zadataka. U tu svrhu čuvamo i obrađujemo podatke o izvedenom e-učenju, uspešnosti učenja i dodeli sertifikata.

Softverske licence

Određene softverske proizvode licenciramo partnerima, npr. alat serviceDialog za analizu podataka uređaja. Za upravljanje licencama obrađujemo podatke o partneru i, ako je primenjivo, o zaposlenima ovlašćenima za korišćenje softvera, uključujući podatke za kontakt. Takođe, obrađujemo podatke o trajanju licenci i fakturisanju naknada za licence (gde je primenjivo). Prilikom pružanja ažuriranja putem interneta, obrađujemo tehničke podatke kako bismo uspostavili vezu i osigurali pravilno preuzimanje. Zadržavamo pravo korišćenja tih podataka u statističke svrhe. Možemo da koristimo tehničke informacije i podatke za kontakt kako bismo obavestili korisnika licence o potrebnim ažuriranjima ili za drugu komunikaciju u vezi sa softverskom licencom.

Mobilne aplikacije za partnere

Pružamo razne mobilne aplikacije za naše partnere koje su dostupne kao internet aplikacije ili za krajnje uređaje sa operativnim sistemima Android ili iOS putem prodavnica Google Play ili Apple App Store. To uključuje (u zavisnosti o dostupnosti):

  • myVAILLANT Pro aplikacija
  • SparepartCHECK aplikacija
  • Vaillant Partner+
  • Online katalog rezervnih delova

Korišćenje aplikacija je moguće samo nakon prethodne registracije partnera. Mi upravljamo podacima za pristup aplikacijama (korisničko ime, lozinka). Informacije o zaštiti podataka povezane sa odgovarajućom aplikacijom se odnose na korišćenje aplikacija i njima se može pristupiti putem odgovarajuće aplikacije.

Za prodavnice Google Play i App Store važe uslovi privatnosti pružaoca tih usluga. Google Play u Evropi pruža Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irska („Google“). Informacije o Google-ovim pravilima privatnosti su dostupne na https://policies.google.com/privacy. App Store osigurava Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, Kalifornija, 95014, SAD („Apple“). Informacije o Apple-ovim pravilima privatnosti dostupne su na https://www.apple.com/legal/privacy/data/ (verziji na odgovarajućem jeziku se može pristupiti odabirom zemlje).

Program vernosti i aplikacija za skeniranje VEP / VEPscan

Našim partnerima nudimo mogućnost učestvovanja u programu vernosti. U okviru partnerstva partner nam prenosi podatke o kupljenim i ugrađenim uređajima a za uzvrat dobija razne pogodnosti čija vrsta i opseg zavise od statusa pojedinog partnera. Za potrebe administracije partnerskog programa, obrađujemo različite podatke. To posebno uključuje podatke o kupljenim i instaliranim uređajima, upravljanje bodovnim računom, podatke o pruženim uslugama i pogodnostima, uključujući obradu usluga u okviru programa vernosti putem Loyalty Shopa, pružanje robe putem Loyalty Shopa i podrška za mere oglašavanja. Administracija partnerskog programa uključuje i obradu podataka o kupljenim i instaliranim uređajima s obzirom na neovlašćeni, netačni ili višestruki prenos podataka u svrhu sticanja neovlašćenih pogodnosti.

Nudimo mobilnu aplikaciju za prenos informacija o proizvodu i čitanje bar kodova sa uređaja (aplikacija za skeniranje). U tom kontekstu obrađujemo Vaše podatke za prijavu na aplikaciju, kao i pojedinosti o prenesenim bar kodovima, uključujući datum i vreme prenosa. Podaci se čuvaju na Vašem VEP računu i koriste se za upravljanje programom.

Prikazivanje u pretraživanju ovlašćenih servisa

Našim partnerima nudimo mogućnost da budu navedeni kao kontakt u pretraživanju ovlašćenih servisa na našoj internet stranici za zainteresovane krajnje kupce (potencijalne kupce). U okviru pretraživanja zainteresovanoj stranci se prikazuje nekoliko ovlašćenih servisa koji se nalaze u blizini. U tu svrhu obrađujemo i objavljujemo javne podatke za kontakt partnera u okviru rezultata pretraživanja. To uključuje ime/naziv partnera, adresu, telefonski broj (fiksni) ili broj mobilnog telefona ako je primenjivo, partnerovu internet stranicu i e-adresu za kontakt sa partnerom. Podaci se preuzimaju iz matičnih podataka koji su sačuvani na servisnom portalu. Upisujte samo podatke za kontakt partnera za koje pristajete da budu objavljeni u okviru pretraživanja ovlašćenih servisa. U okviru pretraživanja ovlašćenih servisa Vaša adresa će biti prikazana zainteresovanim i na Google Maps. U tu svrhu se adresa partnera automatski prenosi na Google Maps.

Preuzimanje ili naručivanje informativnih materijala

Informacije i brošure o proizvodima i uslugama možete preuzeti na servisnom portalu bez navođenja dodatnih podataka. U određenim slučajevima nudimo mogućnost primanja odabranog informativnog materijala e-poštom ili poštom. U tu svrhu dajete nam pojedinosti o informacijama koje zahtevate i svoje ime i prezime, titulu, e-adresu i poštansku adresu. U pojedinačnim slučajevima možemo da zatražimo dodatne informacije koje su potrebne za dostavu dokumenata. Kako bismo stalno poboljšavali i optimizovali naš raspon informacija, procenjujemo broj i vrstu preuzimanja u statističke svrhe.

Registracija za primanje newslettera/biltena

Našim partnerima nudimo razne newslettere na koje se mogu pretplatiti. Ako želite da se pretplatite na bilten, obradićemo e-adresu koju ste uneli na servisnom portalu. Newsletterom možete samostalno upravljati na servisnom portalu. U tu svrhu obrađujemo i podatke o biltenima na koje ste se pretplatili i učestalosti njihova slanja.

Kada šaljemo bilten, prikupljamo podatke o slanju i korišćenju newslettera. U tu svrhu bilteni sadrže linkove ka slikovnim datotekama sačuvane na našim serverima. Kada otvorite bilten, Vaš program za e-poštu učitava te slikovne datoteke sa našeg severa. To nam omogućuje da pratimo da li su i kada naši newsletteri otvoreni i koji je sadržaj pročitan. Podatke prikupljene na taj način koristimo kako bismo Vaše korišćenje newslettera učinili privlačnijim, za upravljanje slanjem newslettera te u statističke svrhe.

Pretplatu na newsletter možete otkazati u bilo kom trenutku putem servisnog portala. Ako želite da otkažete primanje newslettera, to možete da učinite i putem linka za odjavu u newsletteru.

Kolačići, alati za analizu, praćenje i ciljanje, društvene mreže

Kolačiće koristimo na našoj internet stranici i servisnom portalu. Kolačići su male datoteke koje se privremeno čuvaju na Vašem uređaju. Kolačiće koristimo u različite svrhe opisane u nastavku.

Koristimo vlastite kolačiće, posebno funkcionalne kolačiće, kako bismo našu internet stranicu učinili jednostavnijom za korišćenje, olakšali navigaciju i korišćenje obrazaca, pojednostavili prijavu i registraciju, pružili određene funkcije, sačuvali pristanak ili odbijanje upotrebe kolačića i kako bismo osigurali sigurnost naše internet stranice i naših sistema. Odgovarajući kolačići su stoga neophodni za funkcionalno korišćenje naše internet stranice. Pristanak nije potreban za neophodne kolačiće.

Takođe, koristimo kolačiće treće strane, konkretno, u vezi sa korišćenjem analitičkih alata, tehnologija praćenja i ciljanja.

Alati za merenje i analizu se koriste za bolje razumevanje korišćenja naše internet stranice i njenu odgovarajuću optimizaciju. Pomoću odgovarajućih kolačića prikupljamo podatke o tome kako komunicirate sa našom internet stranicom i koje ste stranice posetili. Podaci koje prikupljamo ili čuvamo pomoću ovih kolačića agregiraju se i nisu povezani sa vama lično. Takvi kolačići se aktiviraju uz Vaš pristanak, a svoj pristanak možete otkazati u bilo kom trenutku.

Tehnologije praćenja i ciljanja koriste se za optimizaciju oglašavanja i drugog marketinga na internetu. Ti kolačići prate i prikupljaju informacije o Vašim aktivnostima na internetu kako bi pomogli oglašivačima da vam isporuče relevantnije oglase u skladu sa Vašim interesima. Te podatke mogu deliti sa drugim organizacijama ili oglašivačima. Takvi se kolačići aktiviraju uz Vaš pristanak, a svoj pristanak možete povući u bilo kom trenutku.

Na svojim internet stranicama takođe integrišemo tzv. ponude društvenih mreža ili spoljni sadržaj. Kada koristite društvene mreže, takođe koristite i odgovarajuće ponude pružaoca društvenih mreža koji takođe koriste kolačiće. Takvi se kolačići aktiviraju uz Vaš pristanak, a svoj pristanak možete povući u bilo kom trenutku.

Generalno, našu internet stranicu možete pregledati i bez kolačića. Međutim, većina pretraživača ima zadatu postavku da automatski prihvata kolačiće, ali možete sprečiti ili ograničiti čuvanje kolačića na svom krajnjem uređaju. Pogledajte uputstva proizvođača Vašeg pretraživača za pojedinosti o tome kako to funkcioniše. Takođe, možete da izbrišete kolačiće koji su već postavljeni u bilo kom trenutku putem Vašeg pretraživača. Za upravljanje kolačićima možete da koristite i postavke „Ne prati“ u Vašem pretraživaču. Pored toga, možete da deaktivirate kolačiće određenih dobavljača trećih strana na stranici „Digital Advertising Alliance“ na http://www.aboutads.info/choices/ ili na stranici „Your Online Choices“ na https://www.youronlinechoices.com. Ako ne prihvatite potrebne kolačiće, to može dovesti do funkcionalnih ograničenja naših ponuda.

Pri korišćenju kolačića drugih pružaoca („kolačići treće strane“), moguće je da prikupljene podatke određeni pružalac može preneti u zemlju van EU-a ili EGP-a koja ne nudi odgovarajući nivo zaštite podataka. Konkretno, SAD trenutno ne nude odgovarajuću visinu zaštite u skladu s GDPR-om jer državna tela u SAD-u pod određenim okolnostima imaju pravo pristupa ličnim podacima koje drže kompanije, a ispitanicima nisu dostupna odgovarajuća pravna sredstva.

Informacije o kolačićima i korišćenju alata Cookie Consent Manager

Možete koristiti alat za upravljanje pristankom na kolačiće Cookie Consent Manager integrisanim na našoj internet stranici za upravljanje Vašim individualnim postavkama kolačića. Tamo ćete takođe pronaći detaljne informacije o pojedinačnim kolačićima.

Na našoj internet stranici koristimo alat za upravljanje pristankom kompanije Consentmanager AB (Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Švedska). Taj alat vam omogućuje davanje saglasnosti za obradu podataka putem internet stranice, postavljanje kolačića, kao i korišćenje prava na povlačenje već date saglasnosti. Obrada podataka i korišćenje kolačića neophodni su za dokumentovanje i administraciju Vaših postavki. Sedeći podaci se prikupljaju i prenose pružaocu alata: datum i vreme poziva stranice, informacije o pretraživaču koji koristite i uređaju koji koristite, anonimna IP adresa, podaci o uključivanju i isključivanju koji se odnose na odgovarajuće kolačiće. Ti se podaci ne prenose trećim stranama.

Za više informacija o uslovima privatnosti alata za upravljanje pristankom na kolačiće koji koristimo posetite: https://www.consentmanager.net/privacy.php.

Prenos ličnih podataka unutar Vaillant Group i trećim stranama

Lične podatke obrađujemo mi kao menadžeri obrade te ih u svrhu pružanja usluga prosleđujemo izvršiocima obrade podataka unutar Vaillant Group i spoljnim izvršiocima obrade podataka koji podatke obrađuju isključivo u naše ime i prema našim uputstvima.

Ako koristimo pružaoce usluga trećih strana koji takođe koriste podatke za vlastite potrebe, to smo posebno opisali zajedno sa informacijama o kolačićima.

Lične podatke otkrivamo krajnjim kupcima ili drugim trećim stranama ako je to potrebno za pružanje naših usluga.

Prenos ličnih podataka domaćim i stranim sudovima, telima ili drugim državnim institucijama obavlja se isključivo u okviru zakonskih odredbi.

Obrada podataka od trećih strana

Lične podatke obrađujemo mi kao menadžeri obrade stoga ih u svrhu pružanja usluga prosleđujemo izvršiocima obrade podataka unutar Vaillant Grupe i spoljnim izvršiocima obrade podataka koji podatke obrađuju isključivo u naše ime i prema našim uputstvima.

Moguće je da pružaoci usluga treće strane takođe obrađuju podatke van EU ili EGP u vezi sa korišćenjem alata za analizu, tehnologijama praćenja i ciljanja trećih pružaoca usluga ili integracijom ponuda društvenih mreža. Konkretno, pružaoci usluga trećih strana mogu obrađivati lične podatke u SAD. SAD trenutno ne obezbeđuju odgovarajuću zaštitu u skladu sa GDPR-om jer državna tela u SAD pod određenim okolnostima imaju pravo pristupa ličnim podacima koje drže kompanije, a ispitanicima nisu dostupna odgovarajuća pravna sredstva.

Bezbednost podataka

Primenjujemo tehničke i organizacijske bezbednosne mere kako bismo zaštitili lične podatke kojima upravljamo od uništenja, gubitka, izmene ili neovlašćenog otkrivanja ili pristupa. Sve lične podatke koje date prilikom korišćenja personalizovanih usluga prenose se nama u šifrovanom obliku. Za te potrebe primenjujemo najsavremeniji postupak šifrovanja. Vaši podaci su zaštićeni lozinkom u sistemima u kojima su čuvani. Lica koje imaju pravo na pristup tim podacima zabranjeno je otkrivanje Vaših podataka trećim stranama strogim sigurnosnim zahtevima. Naše sigurnosne mere se neprestano unapređuju.

Vaša prava

Imate pravo da zatražite pristup i korekciju ili brisanje ličnih podataka koji se odnose na vas ili ograničenje obrade, ili da podnesete prigovor na obradu, kao i pravo na prenosivost podataka, u svakom slučaju u skladu sa zakonskim odredbama. Ako se obrada ličnih podataka zasniva na Vašoj saglasnosti, imate pravo da povučete svoju saglasnost u bilo kom trenutku, bez uticaja na zakonitost obrade zasnovane na saglasnosti pre njenog povlačenja.

Takođe, možete da se obratite našem službeniku za zaštitu podataka i zahtevati svoja prethodno navedena prava.

Ako smatrate da se obradom Vaših ličnih podataka krše zakonske odredbe, imate pravo da podnesete prigovor telu nadležnom za nadzor u skladu sa zakonskim odredbama U tu svrhu možete da se obratite nadležnom telu u državi članici EU ili Vašoj zemlji prebivališta ili mesta u kojem je došlo do navodne povrede.

Nadležno nadzorno telo je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Podatke za kontakt možete pronaći na https://www.poverenik.rs/sr-yu/kontakt.html .

Podaci za kontakt našeg službenika za zaštitu podataka 

Sve upite ili predloge koje imate u vezi sa pitanjem zaštite podataka slobodno uputite elektronskom poštom ili pismom našem službeniku za zaštitu podataka kojem se možete obratiti na sledeće načine:

E-adresa: info@vaillant.rs;

pošta: Vaillant d.o.o, Radnička 57, 11030 Beograd

Podložno izmenama

Zadržavamo pravo na izmene ovih pravila o privatnosti u bilo kom trenutku u skladu sa primenjivim zakonima. Pri korišćenju naših internet stranica, pridržavajte se odgovarajućih uslova korišćenja i opštih uslova.

Status: 01.09.2022.